Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace


Dražby a exekuce

stav: PROBĚHLO

DRAŽEBNÍ KARTA
číslo: 166/2017-A
EURODRAŽBY.CZ, a.s. IČO: 29135419
Čimická 780/61, Praha 8, PSČ 18100
telefon: +420,800900490 +420,234769000
email: info@eurodrazby.cz
Typ dražby: Aukce 
Vyvolávací cena: 1 875 000 Kč 
Cena dle znaleckého posudku: 3 750 000 Kč 
Dražební jistota: 120 000 Kč 
Výsledek dražby: 1 875 000 Kč  

Dražba - Průmyslový areál v obcích Stráž a Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)

předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
předmět dražby - foto
Předmětem je soubor staveb a pozemků, na který lze nahlížet jak na samostatný areál situovaný v rozsáhlém průmyslovém areálu. Předmětem je stavba původní požární zbrojnice upravená na administrativně-výrobní objekt, hala zámečnické dílny a dvě lehké skladové haly. Předmětem jsou i pozemky o celkové výměře 5 973 m2, přičemž se jedná o pozemky pod stavbami, tak o pozemky v jejich okolí, sloužící jako manipulační plochy a areálová zeleň. Předmětné nemovitosti se nachází uvnitř areálu DIAMO, státní podnik. Jedná se zejména o zámečnickou dílnu - jedná se o jednopodlažní halu obdélníkového půdorysu, která byla užívána jako dílenské prostory. Interiéry objektu tvoří hlavní výrobní / dílenská hala, v jižní části je pak prostor, kde se dříve nacházel kompresor na stlačený vzduch a elektrorozvodna. Pro tuto část bylo vydáno stavební povolení na vybudování dvoupodlažního vestavku sociálního zázemí. Lze usuzovat, že nosné konstrukce jsou zděné, založená pravděpodobně na betonových pasech. Střecha je sedlová o mírném sklonu s nosnou konstrukcí provedenou z ocelových nosníků a železobetonových kazetových stropních panelů. Vstup a vjezd do objektu je možný plechovými vraty, na delší straně fasády jsou dodatečně osazena segmentová rolovací vrata. V hale je jeden mostní jeřáb. Dále o budovu - objekt obdélníkového půdorysu situovaný rovnoběžně s halou zámečnické dílny. Objekt je dispozičně rozdělen do tří částí – v jižní části se nachází kancelářské prostory se zázemím, ve střední části je dílenská hala, severní část kombinuje menší dílenské prostory, sklady a sociální zázemí pro zaměstnance. Dispoziční uspořádání: jižní část - 6x kancelář, rozvodna, chodba, čaj. kuchyňka, 2x WC, 2x příruční sklad, dílenský prostor; střední část - dílenský prostor; severní část - 2x dílna, jídelna pro zaměstnance, úklidová komora, umývárna pro zaměstnance, šatny, sklad, chodby.Provedená rekonstrukce exteriéru i interiérů administrativní části může nabídnout jistou konkurenční výhodu oproti běžně nabízeným starším kancelářským prostorám ve výrobních areálech. Rovněž rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance (umývárny, jídelna, šatny) představuje jistou konkurenční výhodu oproti obdobným nemovitostem nabízeným na realitním trhu. Součástí josu také dvě sladové haly: Jedná se o jednoduché skladové haly postavené na platu ze silničních panelů s ocelovou nosnou příhradovou konstrukci s opláštěním z průhledných polykarbonátových panelů. Dále je zde přístřešek, který se nachází u jižního štítu zámečnické dílny. Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy a příhradové střešní nosníky, střešní krytina je provedena polykarbonátu. Příslušenství výše uvedených staveb tvoří zejména zpevněné plochy nacházející se mezi jednotlivými objekty a zajišťující jak přístup k objektům, tak plochy pro manipulaci a nekryté sklady. Příslušenstvím jsou i přípojky inženýrských sítí, které využívají vnitroareálové rozvody.

Energetická náročnost budovy: G-Mimořádně nehospodárná

!!! AKTUÁLNOST INFORMACÍ OVĚŘTE U DRAŽEBNÍKA !!!


Datum a místo konání dražby:
26.09.2017 od 10:00 elektronická dražba na adrese
Prohlídky:
11.09.2017 10:00
18.09.2017 10:00
Pod Vinicí 82, Stráž pod Ralskem.

Více informací:
oficiální stránky dražebníka

Vloženo: 03.08.2017 12:57:45 Aktualizováno: 26.09.2017 21:52:31 Zobrazeno: 5917x
Tato dražba je i na: www.drazebnivestnik.cz, www.aukce-aukce.cz, www.exekuce-exekuce.cz, www.reality-on-line.cz.
--- Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na internetu (www.drazby-drazby.cz) ---
--- Dne 11.08.2022 04:02:27 ---


DOPORUČUJEME: Reklama zdeTOPlist